Månad: augusti 2012

  • Aktiv och passiv ekonomi – del 1 av 3

    Majoriteten av mina spartips rör vad jag kallar för ”passiva utgifter”. Jag vill helst inte spara på sånt jag tycker är roligt och uppskattar. Däremot ser jag rött om pengar jag slitit ihop försvinner utan att jag får ut något mervärde för de. När det gäller ekonomi och passivitet så är det vanligaste begreppet ”passiv […]