Månad: oktober 2013

  • Bättre koll på elförbrukningen

    Jag gillar att ha koll. Speciellt gillar jag att ha koll på pengar. Som villaägare utgör elräkningen en stor del av de månatliga utgifterna. För den som aktivt jobbar för att sänka sina passiva utgifter är elräkningen alldeles för trubbigt som mätmetod. Elförbrukningen kan delas in i två större poster; uppvärmning och hushållsel. Uppvärmingen utgör…