Etikett: Eliq

  • Bättre koll på elförbrukningen

    Jag gillar att ha koll. Speciellt gillar jag att ha koll på pengar. Som villaägare utgör elräkningen en stor del av de månatliga utgifterna. För den som aktivt jobbar för att sänka sina passiva utgifter är elräkningen alldeles för trubbigt som mätmetod. Elförbrukningen kan delas in i två större poster; uppvärmning och hushållsel. Uppvärmingen utgör […]

  • Tajmingen viktig för att pricka lägsta elpriset Spot on!

    Den som har rörligt elpris får månadsvis en avstämning där den totala elförbrukningen multipliceras med ett snittpris på elen under samma tidsperiod. Från och med 1 oktober kan privatkunder få möjligheten att utnyttja variationerna i spotpriset på el hos Nord pool (elbörsen). Har du en modern elmätare med fjärravläsning kan Du begära att få timvis avläsning […]