Vikare, skrynklare + lindare?

Ibland när yttre stimuli är på minimal nivå brukar jag stanna upp och fundera över om jag lärt mig nåt nytt under dagen. Dagens nya kunskap passar bra in till ett gammalt inlägg jag gjorde kring torkningsteknik med toapapper. Det handlade då om två typer av torkningstekniker – de som viker papperet och de som skrynklar papperet. Där jag förespråkar vikning för att minimera förbrukningen av toapapper.

Jag läste idag på Skogsindustriernas hemsida att det finns en tredje teknik – lindare. Sverker Albertsson, civilingenjör och produktutvecklare på SCA Hygiene Products, förklarar att de alltid tittar på olika tekniker vid produktutveckling.

”Vid all produktutveckling måste man ta hänsyn till vikarnas krav på ytlenhet, skrynklarnas behov av att slippa kantighet i papperet och lindarnas skräck för att fingrarna ska tryckas igenom papperet.”

Där fick man förklaringen på skillnaden på lindare också. Jag tänkte först att det bara var en variant på vikare, men de håller alltså handen/fingrarna kvar inuti papperet efter rullning. Där ser man…


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

elva − 6 =